Toni Milun

 • Gradivo

 • Predmet

 • Pretraži

UVJETI KORIŠTENJA APLIKACIJE TONI MILUN 

Ažurirano 17. 2. 2022.

 

 • TEMELJNE ODREDNICE 

 

1.1. Ovaj dokument sadrži odredbe o uvjetima korištenja mobilne aplikacije Toni Milun (u daljnjem tekstu Aplikacija), a koja se nalazi na tržištu u besplatnoj verziji s ograničenim korištenjem.

1.2. Odredbe ovog ugovora stupaju na snagu danom preuzimanja odnosno instaliranja Aplikacije Toni Milun.

1.3.  Proizvođač aplikacije Toni Milun je Gaurus d.o.o., Jablanovac 27, OIB: 87359785969 te Milun savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Pohorska 2 I OIB:36412032153

1.4. Ovaj dokument sadrži jasna prava proizvođača i autora aplikacije kao i njezinih korisnika te ne predstavlja ugovor o prodaji nego korištenju aplikacije. Molimo da isti pažljivo pročitate prije korištenja mobilne aplikacije. 

1.5. Aplikaciju je moguće preuzeti u jednoj od tri trgovine za aplikacije: Google Play, App Store i AppGallery pod istim uvjetima kao i druge aplikacije u besplatnoj verziji s ograničenim korištenjem. 

1.6. Kao krajnji korisnik aplikacije, preuzimanjem aplikacije stječete neprenosivo i neekskluzivno pravo instalirati aplikaciju na lokalno očvrsje (hard disc) i to na operativnim sustavima Android,  iOS te HarmonyOS kao i pravo korištenja aplikacije u skladu s njezinim uvjetima.

1.7. Preduvjet za korištenje usluga koje su predmet ovog dokumenta je posjedovanje mobilnog uređaja ili tableta na kojem je aplikacija podržana tj. za koje je izrađena odgovarajuća verzija aplikacije.

1.8. Korištenje aplikacije započinje njezinim pokretanjem na uređaju. Korisnik ima pravo skinuti aplikaciju na sve svoje uređaje bez naplate. 

1.9. Fizička osoba koja koristi aplikaciju na svom mobilnom uređaju ili tabletu krajnji je korisnik te aplikacije (korisnik)

1.10. Uvjeti korištenja za svaku novu uslugu ili proizvod koji će biti dostupni unutar ove aplikacije bit će jasno napisani u sklopu ovih Uvjeta korištenja aplikacije.

1.11. Preuzimanjem, instaliranjem ili korištenjem aplikacije, smatra se da ste pristali na odredbe ovog ugovora, razumjeli ga, te prihvaćate obveze i uvjete koji iz istog proizlaze. Ako ne pristajete na isto, molimo da uklonite aplikaciju s vašeg mobitela ili tableta.

 

 • OSNOVNE INFORMACIJE O APLIKACIJI 

 

2.1. Toni Milun aplikacija sadrži dva kalkulatora. Jedan je porezni kalkulator Popodica, a drugi kreditni kalkulator Kreditorka. 

2.2. Popodici je cilj pomoći roditeljima optimalno rasporediti djecu na poreznoj kartici zbog većeg povrata poreza dok je Kreditorki cilj pomoći korisnicima pri odabiru najpovoljnijeg kredita. 

2.3. Toni Milun aplikacija omogućavat će učlanjenje u Toni Milun friends club te ostvarivanje brojnih povlastica i dodatnih tekstualnih i video savjeta.

2.4. Toni Milun aplikacija redovito će se nadopunjavati novim kalkulatorima i drugim korisnim opcijama. 

2.5. Sav sadržaj unutar Toni Milun aplikacije isključivo je informativnog karaktera. 

2.6. Rezultate dobivene aplikacijom korisnik ne smije smatrati financijskim savjetom nego relevantnom informacijom. Za davanje financijskih i poreznih savjeta postoje ovlašteni stručnjaci kakve preporučamo kontaktirati. 

2.7. Odgovornost za korištenje rezultata bez financijskog ili poreznog savjetovanja od strane stručnjaka snosi isključivo korisnik aplikacije. 

 

 • ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

 

3.1. Aplikacija Toni MIlun v 1.0 prikuplja mailove svojih korisnika za svrhu da pošalje poruke vezane uz korištenje aplikacije i eventualne ponude naših partnera. 

3.2 Korisnik može odabrati želi li primati samo poruke vezano uz korištenje aplikacije i obavijesti o novim funkcionalnostima ili i ponude naših partnera s benefitima. Utoliko Milun savjetovanje d.o.o. ima pravo prikupljati podatke o korisnicima i njihovim podacima, ali se obvezuje da ih neće prodavati trećim stranama i nije odgovoran ukoliko korisnici svoje tajne podatke podjele drugim korisnicima.

3.3. Kalkulatori unutar aplikacije (Popodica, Kreditorka) neće omogućiti centralno prikupljanje podataka, a posebno ne one u kojima korisnik unosi bilo kakve financijske vrijednosti. 

3.4. Sve informacije koje korisnik unosi u Toni Milun aplikaciju nalaze se na njegovom uređaju s kojeg koristi aplikaciju pa logično aplikacija ne može znati za takve podatke. PDF se kreira tako da uzima podatke s uređaja korisnika, ali nakon što korisnik zatvara prozor više niti aplikacija ne može doći do tog dokumenta. 

3.5. Jedini podatak koji će Popodica spremati je iznos povrata poreza koji se kumulativno zbraja s ciljem da prikupimo informaciju o ukupno ostvarenom povratu koju je Popodica izračunala za sve korisnike aplikacije. Pritom se iznos koji Popodica spremi ni u kojem slučaju neće moći povezati s korisnikom koji je ostvario taj unos. 

3.6. Aplikacija Kreditorka će spremati unešene iznose kredita za koje su korisnici zainteresirani bilo da žele uzeti novi kredit ili reprogramirati postojeći, a sve s ciljem dobivanja informacije o uspješnom korištenju kalkulatora, odnosno ostvarenim uštedama koje korisnici ostvare. Pritom se takvi informativni unosi unutar kalkulatora ni u kojem slučaju neće moći povezati s korisnicima koji su unos ostvarili. 

3.7. Aplikacija niti bilo koji njezin kalkulator ne pohranjuju informacije o generiranju PDF dokumenata niti imaju pristup tako generiranim dokumentima.

3.8.  Kad i ako vlasnici aplikacije u aplikaciju integriraju sustav prijave preko korisničkog imena i lozinke korisnik je suglasan da će isto imati važenje njegovog vlastoručnog potpisa tamo gdje će se isti zahtjevati aplikacijom. 

3.9. Korisnik je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku te mobilni uređaj kako bi se zaštitio od njihovog neovlaštenog korištenja, odnosno neovlaštenog korištenja aplikacije Toni Milun ili bilo kojeg sastavnog dijela iste. 

3.10. Vlasnici aplikacije ne preuzimaju odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke ili mobilnog uređaja kako bi se došlo do informacija vezanih uz druge osobe, te bilo kakvu štetu nastalu eventualnim neovlaštenim korištenjem Usluge.

 

 • AUTORSKO PRAVO I PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

4.1. Ova Aplikacija i sva prava, bez ograničenja, su isključivo vlasništvo poduzeća Milun savjetovanje d.o.o. i Gaurus d.o.o. iz Zagreba. Aplikacija je zaštićena zakonima o autorskim pravima Republike Hrvatske kao i odredbama međunarodnih sporazuma. 

4.2. Korisnik je dužan prema ovoj aplikaciji, svakom njezinom dijelu, kao i sastavnim kalkulatorima i drugim proizvodima same aplikacije, postupati kao i prema svakom drugom intelektualnom radu i na to ga obvezuje Zakon o autorskim pravima kao i pravima o intelektualnom vlasništvu. 

4.3. Također i sva prava koja nisu posebno navedena u ovom dokumentu, a koja pripadaju autorima i vlasnicima aplikacije,, pridržana su i zadržana u skladu s pozitivnim propisima RH, zakonima RH i međunarodnom pravu. 

4.4. Zaštićeni znakovi „trademarks“ Tonija Miluna  sadržani u ovoj aplikaciji, zaštićeni su zakonima Republike Hrvatske i  međunarodnim sporazumima, kako u Republici Hrvatskoj tako i / ili međunarodno. 

4.5. Nije dozvoljeno mijenjati bilo koji zaštićeni znak ili ime ili logo aplikacije, niti se na drugi način koristiti imenom kako aplikacije tako i imenima njezinih autora tako i vizualnim identitetom ove aplikacije kao i bilo kojeg pojedinog dijela aplikacije, uključujući i svakog pojedinog kalkulatora. 

4.6. Prihvaćanjem odredbi navedenih u ovom dokumentu korisnik je suglasan da se njegovo pravo krajnjeg korisnika može automatski i odmah prekinuti od strane vlasnika aplikacije, bez posebne obavijesti ukoliko se utvrdi da se korisnik ne pridržava odredbi ovog Ugovora.

 

 • NAPLATA USLUGE

 

5.1. Aplikacija Toni Milun dostupna je za korištenje bez plaćanja naknade. Nadogradnje ove aplikacije također su besplatne i služe dodavanju novih funkcionalnosti kao i ispravljanju eventualnih tehničkih grešaka. Neće se naplaćivati ni informativni izračuni koje bi isti ti kalkulatori trebali dati krajnjem korisniku.   

5.2. Pojedini dijelovi aplikacije mogu biti ponuđeni korisnicima uz naplatu. Nazivamo ih dodatnim uslugama aplikacije.

5.3. U slučaju da se pojedini dio aplikacije zaista naplaćuje prije kupovine određene opcije korisnik će moći jasno vidjeti cijenu te dodatne usluge, izraženu s PDV-om. 

5.4. Prijenos podataka prilikom korištenja aplikacije u inozemstvu naplaćuje se prema važećem cjeniku mobilnog operatera i nema nikakve veze sa vlasnicima aplikacije. 

5.6. Korisnik preuzima isključivu odgovornost za svaku takvu kupovinu. Milun savjetovanje d.o.o. i Gaurus d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za troškove koji mogu nastati ako korisnik posudi ili ustupi svoj uređaj drugoj osobi. 

5.7. Niti jedan distributer ili treći subjekt nije ovlašten raditi bilo kakve preinake ili dodatke ovog Ugovora u ime vlasnika aplikacije bez dopuštenja vlasnika.

5.8. Eventualna pitanja vezana uz ovog ugovora, trebaju biti upućeni vlasnicima aplikacije pisanim putem na info@tonimilun.com

 

 • TEHNIČKA PODRŠKA I REKLAME 

 

6.1. Podaci i usluge kojima se pristupa koristeći aplikaciju možda neće biti dostupni u svakom trenutku. 

6.2. Korisnik neće smatrati vlasnike aplikacije odgovornim za bilo kakve greške u radu aplikacije ili eventualno kašnjenje u prijenosu podataka.

6.3. Milun savjetovanje d.o.o. i Gaurus d.o.o. nemaju obvezu pružati tehničku podršku korisnicima pri korištenju aplikacije, ali izražavaju moralnu obavezu održavanja aplikacije tehnički ispravnom. 

6.4. Nema jamstva da će funkcije sadržane u Toni Milun aplikaciji zadovoljiti sve potrebe korisnika ili da će rad aplikacije ili bilo kojeg od kalkulatora biti besprijekoran i bez tzv. „bugova“. 

6.5. Aplikacija će u svom radu moguće koristiti kolačiće u svrhu oglašavanja svojih vlastitih proizvoda i usluga ili usluga i proizvoda svojih partnera i sponzora. Aplikacija će, kad je to moguće i prigodno, oglašavati svoje partnere. Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik je prihvatio i takve oglase. 

 1. PRAVA I OGRANIČENJA KRAJNJIH KORISNIKA APLIKACIJE 

7.1. Prihvaćanjem uvjeta ovog ugovora, suglasni ste da ćete aplikaciju koristiti isključivo na način koji je u skladu sa svim pozitivnim propisima, kako međunarodnim, tako i onima Republike Hrvatske, uključujući i ograničenja u vezi autorskih prava te drugih prava o intelektualnom vlasništvu.

7.2. U slučaju nepoštivanja ovih uvjeta vlasnici su ovlašteni ukinuti licencu na korištenje aplikacije te se korisniku u tom slučaju nalaže uništavanje svake kopije aplikacije čime se gase i sva prava korištenja te aplikacije i svih kalkulatora unutar iste. 

7.3. Nije dozvoljena izrada te distribucija kopija aplikacije niti izrada ili distribucija kopije bilo kojeg kalkulatora unutar ove aplikacije.

7.4. Nije dozvoljeno mijenjanje, spajanje, modificiranje, prilagođavanje te prijevod aplikacije te izvođenje bilo kakvih istražnih ili drugih radnji na aplikaciji bez isključivog pisanog dopuštenja vlasnika aplikacije.

7.5. Nije dozvoljena preprodaja, iznajmljivanje, posuđivanje ili sublicenciranje aplikacije. Nije dozvoljeno modificiranje aplikacije niti stvaranje ili izvođenje drugih radova za koje vlasnici aplikacije nisu dali jasno pisano odobrenje. 

 

 • ODRICANJE GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

8.1 Prihvaćanjem odredbi ovog ugovora, smatra se da isti primate na korištenje „kakav jest“. 

8.2. Milun savjetovanje i Gaurus d.o.o. ne odgovaraju za rezultate koji predstavljaju krajnji izračun te svi dokumenti u cijelosti ovise o unosu podataka od strane krajnjeg korisnika. 

8.3. Dužnost ispravnog unošenja svih podataka u aplikaciju, kao i svaki njezin kalkulator leži isključivo na krajnjem korisniku.

8.3. Nikakve usmene ili pismene informacije ne proizvode učinke bilo kakvih garancija niti se korisnik može na njih pozivati. 

8.4. Prihvaćanjem odredbi ovog ugovora, preuzimate svu odgovornost i rizik u izboru aplikacije za informativne izračune. 

8.5. Niti Milun savjetovanje d.o.o., niti Gaurus d.o.o. niti bi tko drugi, tko je bio u relaciji sa stvaranjem, proizvodnjom ili isporukom Toni Milun aplikacije neće biti ni u kojem slučaju odgovorni korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu ili kaznenu štetu, nastalu korištenjem ili nemogućnošću korištenja aplikacije ili njezine dokumentacije, čak i ako je bio upozoren ili znao za mogućnost nastanka takve štete.

8.6. Gore navedeno isključivanje odgovornosti uključuje, bez ograničenja, i potraživanja zbog naknade štete uslijed eventualnog gubitka primanja, zarade, prekida poslovanja, gubitka informacija, oštećenja imovine ili za bilo koje druge štete, neovisno o tome pod čijom su odgovornosti nastale. 

8.7. S obzirom da neki međunarodni sporazumi ne dozvoljavaju nedostatak ili ograničenje odgovornosti, ali mogu dozvoliti odgovornost koja je ograničena, u tim slučajevima odgovornost vlasnika aplikacije bit će ograničena na 20 € (eura).

 

 • MJERODAVNE ZAKONSKE ODREDBE

 

9.1. Ovaj Ugovor sklopljen je prema važećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te se na isti ima primjenjivati hrvatsko pozitivno zakonodavstvo u trenutku sklapanja ugovora.

9.2. Svi sporovi proizašli iz, ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja vodit će se na teritoriju Republike Hrvatske, a za iste je, u slučaju spora, nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu. 

9.3. Ako bi se bilo koja odredba ovog Ugovora pokazala kao nevažeća ili neprovediva, isto neće utjecati na Ugovor u cijelosti te isti, u preostalom dijelu, ostaje pravovaljan te punovažeći pod svim svojim uvjetima.

9.5. Milun savjetovanje d.o.o. i Gaurus d.o.o. zadržavaju pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješten putem službene web stranice www.tonimilun.hr ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti u primjeni su od 15.02.2022.