Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Koronavirus iz kuta matematike

Koronavirus je na žalost tu i mijenja ubrzano našu stvarnost, način življenja, dnevnih navika pa onda posljedično i učenja. Algebra je sve svoje studije i sva svoja predavanja od ponedjeljka prebacila u virtualne učionice. Učenici i svi koji prate predavanja ubrzano su prihvatili nov način prenošenja znanja. Svi se prilagođavamo. Više smo u svojim domovima i to je u redu jer u stvari imamo priliku raditi stvari na nov način.

Želeći iskoristiti najbolje što možemo od ove situacije i koronavirusa dajem svoj pogled na koronu iz kuta matematike.

U sljedećim danima moći ćete pratiti videa gdje pojašnjavam matematičku podlogu širenja virusa. Naučit ćete kako, koristeći matematička znanja, interpretirati kretanje broja oboljelih, umrlih i ozdravljenih. Koristit će se grafički prikaz podataka, eksponencijalne jednadžbe, eksponencijalne nejednadžbe, eksponencijalna funkcija, logaritmi, logaritamska funkcija, linearna funkcija, logistička funkcija, potencije, omjeri itd.

Kao što vidite popis je dugačak. Očito je da nas koronavirus i situacija koju je izazvao može puno toga naučiti. Zato se nadam da će vam ova videa biti korisna i da ću vam uspjeti prenijeti kako upotrebljavati matematiku u svakodnevnom životu.

KORONAVIRUS IZ KUTA MATEMATIKE

 

Svakako nas pratite u danima koji slijede.

Lijep pozdrav,

Toni Milun