Sandro Kraljević – Hoću li biti zadovoljan kad napokon budem više zarađivao?

Odnos novca naspram životnog zadovoljstva i radne motivacije koncept je koji se provlači kroz svakodnevicu milijuna ljudi, a veza između navedenih pojmova je sve samo ne jednostavna. Upravo zbog toga cilj ovog predavanja bit će analizirati psihološku pozadinu odnosa s novcem, kao i njegov utjecaj na naš privatni i poslovni život.

Ishodi

  • Osvijestit ćete na koji način svakodnevne negativne vijesti o novcu utječu na vaše zadovoljstvo životom
  • Naučit ćete koja je priroda povezanosti između novca i životnog zadovoljstva
  • Saznat ćete zbog čega je novac zapravo kratkoročni motivator u poslu
  • Osvijestit ćete zbog čega imate određena uvjerenja i stavove o novcu
  • Saznat ćete je li promjena mindseta o novcu dovoljna za povećanje zadovoljstva