Panel – Kako politika utječe na rast poduzetništva u Hrvatskoj?

Svaka država ima svoju politiku poticanja poduzetništva. Saznajte što vam je na raspolaganju u Hrvatskoj, koje mjere su polučile najbolje rezultate, a koje su bile manje uspješne. Otvorit ćemo raspravu o mjerama koje bi mogle pomoći poduzetništvu.

Ishodi:

  • Saznat ćete što država čini za rast poduzetništva
  • Doznat ćete konkretne prijedloge što bi se još moglo učiniti i koliko je novaca za to potrebno 
  • Naučit ćete koji su konkretni primjeri u okolnim zemljama polučili fantastične rezultate u korist većeg samozapošljavanja