Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 10:31

6.razred | Matematika

Zbroj kutova u trokutu. Vanjski kutovi trokuta

promo

Više o gradivu:

Naučit ćemo koliko iznosi zbroj unutarnjih kutova u svakom trokutu, što su vanjski kutovi trokuta, te koliko iznosi njihov zbroj.
Podijeli