Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

02 videa | 07:05

1.srednje | Matematika

Zbroj i razlika kubova (1S1P)

promo

Više o gradivu:

U dva videa naučit ćete kako rastavljati na faktore (prikazati izraz u obliku umnoška) koristeći izraze za razliku i zbroj kubova: A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2) i A^3+B^3=(I+II)(A^2-AB+B^2)
Podijeli