Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 12:13

8.razred | Matematika

Zbrajanje i oduzimanje vektora

promo

Više o gradivu:

Naučit ćete zbrajati i oduzimati vektore koristeći pravilo trokuta i pravilo paralelograma. Pokazat ćemo vam svojstva zbrajanja vektora.
Podijeli