Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U pet videa naučit ćete kako izračunati kamate u slučaju da ukamaćivanje (kapitalizacija, pripisivanje kamata) nije godišnje.* Tada trebamo izračunati nove vrijednosti za n, p i r na ispravan način ovisno koristimo li relativni, tj. proporcionalni model ili konformni model.
Podijeli