Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U tri videa riješit ćemo koliki iznos trebamo imati na računu u banci ako želimo do kraja života u pravilnim vremenskim intervalima primati jednake novčane iznose (poput mirovine).
Podijeli