Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U 13 videa naučit ćete što su Vieteove formule za zbroj i umnožak rješenja (korijena) kvadratne jednadžbe, te kada se koriste pri rješavanju kvadratnih jednadžbi. U ovoj lekciji naučite ćete i kako faktorizirati kvadratni trinom, te napisati kvadratnu jednadžbu ako su poznata njezina rješenja.
Podijeli