Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 08:10

8.razred | Matematika

Vektori

Više o gradivu:

Naučit ćete definiciju usmjerene dužine (vektora) i razliku u odnosu na dužinu. Vektor je određen svojom duljinom, smjerom i orijentacijom. Upoznat ćete se s pojmovima poput: kolinearnost vektora, jednakost vektora, nul-vektor i suprotni vektor.
Podijeli