Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 13:08

8.razred | Matematika

Translacija

Više o gradivu:

Upoznat ćete se s preslikavanjem koje zovemo translacija. Naučit ćete kako translatirati točku, dužinu, pravac, kut, trokut, četverokut, kružnicu i razne druge objekte za zadani vektor.
Podijeli