Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži
promo

Više o gradivu:

U četiri videa naučit ćete kako odrediti tangentu i normalu na neku krivulju. Tangenta je pravac koji dira krivulju u samo jednoj točki koju zovemo diralište, a normala je pravac okomit na tangentu.
Podijeli