Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 07:29

6.razred | Matematika

Suprotni brojevi, apsolutna vrijednosti i uspoređivanje racionalnih brojeva.

promo

Više o gradivu:

Naučit ćete odrediti međusobno suprotne brojeve, apsolutnu vrijednost racionalnog broja te uspoređivati racionalne brojeve.
Podijeli