Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 07:49

8.razred | Matematika

Stožac, oplošje i obujam

promo

Više o gradivu:

Definirat ćemo stožac te naučiti razlike između uspravnog i kosog stošca. Naučit ćemo izračunati oplošje i obujam stošca.
Podijeli