Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U četiri videa naučit ćete razliku između jednostavnog i složenog dekurzivnog kamatnog računa, kada se koji koristi te osnovne pojmove i primjenu složenog kamatnog računa.
Podijeli