Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži
promo

Više o gradivu:

U tri videa ponovit ćete što je domena funkcije, kodomena funkcije i naučiti što je slika funkcije. Naučit ćete i kako odrediti jesu li funkcije jednake.
Podijeli