Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

Naučit ćete kada kažemo za objekte i trokute da su slični i kako označavamo slične trokuta. Primijenit ćemo poučke o sličnosti trokuta da bismo odredili nepoznate duljine stranica. Koristeći poučke o sličnosti računat ćemo duljine stranica, visina, opsege i površine sličnih trokuta.
Podijeli