Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 08:12

6.razred | Matematika

Simetrala dužine i kuta

Više o gradivu:

Naučit ćemo što je simetrala dužine i kuta, a što polovište dužine. Konstruirat ćemo simetralu kuta i naučiti kako konstruirati opisanu i upisanu kružnicu zadanom trokutu.
Podijeli