Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U osam videa naučit ćete što je segmentni oblik jednadžbe pravca i u kojem je slučaju taj oblik pogodniji za prikaz od eksplicitnog ili implicitnog oblika jednadžbe pravca. Ukratko: ukoliko trebate izračunati odsječke na osi apscisa i ordinata ili površinu trokuta koji pravac zatvara s koordinatnim osima segmentni oblik je prikladniji.
Podijeli