Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 09:48

8.razred | Matematika

Rotacija

promo

Više o gradivu:

Ponovit ćete što je kut te naučiti kako odrediti pozitivnu i negativnu orijentaciju kuta. Zatim ćete saznati što je rotacija te koja su njena svojstva. Rotirat ćete točku, dužinu, pravac, trokut, kvadrat i kružnicu oko zadane točke.
Podijeli