Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 12:34

8.razred | Matematika

Realni brojevi

Više o gradivu:

Ponovit ćemo poznate skupovi brojeva: prirodni, cijeli i racionalni i uvesti nove skupove brojeva: realne i iracionalne. Ponovit ćemo pojmove: aritmetička sredina, skrativi i neskrativi razlomak i naučiti kako u decimalnom zapisu napisati sve racionalne brojeve: konačne i periodične beskonačne.
Podijeli