Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži
promo

Više o gradivu:

U četiri videa naučit kako preračunati kut zadan u stupnjevima u stupnjeve, minute i sekunde te kako pomoću kalkulatora izračunati vrijednosti trigonometrijskih funkcija (sinus, kosinus, tangens, kotangens) ako je zadan kut i obrnuto – izračunati vrijednost kuta ako su poznate vrijednosti trigonometrijskih funkcija.
Podijeli