Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 07:23

7.razred | Matematika

Računanje s postotcima

Više o gradivu:

Ponovit ćemo definiciju postotka i formulu postotnog računa. Naučit ćete primjenjivati postotni račun: na izračun PDV-a, poskupljenja cijene proizvoda itd.
Podijeli