Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 12:29

8.razred | Matematika

Računanje s korijenima

Više o gradivu:

Naučit ćete osnovne računske operacije s korijenima, djelomično korjenovanje i racionalizaciju nazivnika.
Podijeli