Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

02 videa | 09:27

Fakultet | Poslovna matematika

Račun diobe (PM)

Više o gradivu:

U dva videa naučit ćete kako primijeniti račun diobe u problemskim zadacima.
Podijeli