Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 12:18

7.razred | Matematika

Proporcionalne veličine

Više o gradivu:

Naučit ćete prepoznati kada su dvije veličine proporcionalne i primjenu proporcionalnosti u svakodnevnom životu. Pokazat ćemo grafički prikaz proporcionalnih veličina.
Podijeli