Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 10:45

6.razred | Matematika

Problemski zadaci

promo

Više o gradivu:

Naučit ćete kako se koristeći linearne jednadžbe rješavaju zadaci zadani riječima odnosno problemski zadaci.
Podijeli