Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

Ponovit ćemo što su to geometrijski likovi, a što geometrijska tijela. Naučit ćete novo geometrijsko tijelo - prizmu, te definirati uspravnu, kosu i pravilnu prizmu. Naučit ćete što čini mrežu prizme. Definirat ćemo prostornu i plošnu dijagonalu te naučiti računati oplošje i volumen prizme, kocke i kvadra.
Podijeli