Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 11:55

7.razred | Matematika

Priprema za treći ispit znanja (Sličnost trokuta i mnogokuti)

Više o gradivu:

U pripremi za ispit znanja ponovit ćemo kako se dijele dužine na jednake dijelove, kako odrediti jesu li trokuti slični, kako izračunati opseg, površinu, broj dijagonala i veličinu unutarnjeg kuta pravilnog mnogokuta, te kako ga konstruirati.
Podijeli