Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 11:05

7.razred | Matematika

Priprema za šesti ispit znanja (Linearna funkcija i jednadžba pravca)

Više o gradivu:

Za šesti ispit znanja ponovit ćemo određivanje grafa i toka linearne funkcije i jednadžbe pravca. Ponovit ćemo kada kažemo da su pravci usporedni i kako odrediti sjecište dvaju pravaca.
Podijeli