Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 10:42

8.razred | Matematika

Priprema za prvi ispit znanja (Kvadriranje i korjenovanje)

promo

Više o gradivu:

Pripremit ćemo se za prvi ispit znanja. Ponovit ćemo kako kvadrirati racionalne brojeve, kako izračunati kvadrat umnoška, količnika, zbroja i razlike. Riješit ćemo nekoliko zadataka s potencijama i račun s korijenima.
Podijeli