Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 15:54

6.razred | Matematika

Priprema za petu provjeru znanja (Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom)

Više o gradivu:

Ponovit ćemo kako se rješavaju jednadžbe oblika ax = b, kao i rješavanje jednadžbi s prebacivanjem nepoznanica na jednu i poznanica na drugu stranu. Zatim ćemo ponoviti rješavanje jednadžbi sa zagradama i razlomcima te linearnih jednadžbi, a za kraj ponavljamo tekstualne odnosno problemske zadatke.
Podijeli