Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži
promo

Više o gradivu:

U pet videa naučit ćete kako pomoću sinusovog i kosinusovog poučka izračunati dijagonale, duljine bridova, oplošja i volumene geometrijskih tijela: kvadra, valjka, stošca, kugle. Također ćete naučiti kako izračunati volumen (obujam) i oplošje tijela nastalih rotacijom trokuta i pravokutnika.
Podijeli