Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 12:04

8.razred | Matematika

Primjene Pitagorina poučka na pravokutnik i kvadrat

Više o gradivu:

Izreći ćemo Pitagorin poučak i obrat poučka, ponoviti definicije pravokutnika i kvadrata i primijeniti Pitagorin poučak na pravokutnik i kvadrat.
Podijeli