Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 13:06

8.razred | Matematika

Primjene Pitagorina poučka na jednakokračni i jednakostranični trokut, romb i trapez

promo

Više o gradivu:

Primijenit ćemo Pitagorin poučak na jednakokračni i jednakostranični trokut, romb i trapez.
Podijeli