Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 13:04

7.razred | Matematika

Prikazivanje i analiza podataka

Više o gradivu:

Naučit ćete što su statistički podaci, a što statistički skup. Pokazat ćemo na nekoliko primjera što je obilježje, frekvencija, relativna frekvencija, te kako izraditi tablicu razdiobe i podatke prikazati grafički stupčastim dijagramom. U drugom dijelu lekcije: „Prikazivanje i analiza podataka“ naučit ćete grafički prikazati podatke kružnim dijagramom i histogramom. Na praktičnim primjerima pokazat ćemo što su aritmetička sredina, medijan i mod.
Podijeli