Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U 3 videa naučit ćete kako odrediti sjecišta pravca i parabole. Pokazat ćemo vam da postoje tri moguća odnosa pravca i parabole ovisno o vrijednosti diskriminante: 1. pravac siječe parabolu u dvije točke, 2. pravac dira parabolu u jednoj točki ili 3. pravac i parabola nemaju zajedničkih točaka. U slučaju da se pravac i parabola dodiruju u jednoj točki kažemo da je ta točka diralište, a pravac predstavlja tangentu na parabolu.
Podijeli