Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U šest videa naučit ćete u kakvom odnosu mogu biti pravac i krivulje drugog reda (elipsa, hiperbola, parabola). Pravac i krivulje drugog reda mogu imati dvije zajedničke točke ako pravac presijeca krivulju. Pravac može dirati krivulju (elipsu, hiperbolu ili parabolu) u jednoj točki i tada kažemo da je pravac tangenta krivulje. Treći slučaj je da pravac i krivulja drugog reda nemaju nijednu zajedničku točku. Naučit ćete koji su uvjeti da je pravac tangenta elipse, hiperbole ili parabole i kako odrediti jednadžbu tangente na krivulje drugog reda.
Podijeli