Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 09:00

6.razred | Matematika

Pozitivni i negativni cijeli brojevi i prikaz na pravcu

Više o gradivu:

Naučit ćete koji su pozitivni, a koji negativni cijeli brojevi i kako ih prikazivati na brojevnom pravcu. Upoznat ćete se sa skupom cijelih brojeva (Z) te kako odrediti neposredni prethodnik i sljedbenik cijelog broja.
Podijeli