Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 14:49

6.razred | Matematika

Povezivanje računskih operacija s razlomcima

Više o gradivu:

Naučit ćete kako rješavati zadatke u kojima se pojavljuje više računskih operacija s razlomcima. Ponovit ćemo zadatke sa zagradama i zadatke zadane riječima.
Podijeli