Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 15:17

6.razred | Matematika

Povezivanje računskih operacija s racionalnim brojevima

Više o gradivu:

Naučit ćete povezivati više računskih operacija: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje racionalnih brojeva, kao i zadatke sa zagradama. Riješit ćemo nekoliko problemskih zadataka.
Podijeli