Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 14:50

6.razred | Matematika

Povezivanje računskih operacija s cijelim brojevima

promo

Više o gradivu:

Povezivat ćemo računske operacije zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja cijelih brojeva. Ponovit ćemo rad sa zagradama i obraditi nekoliko zadataka zadanih riječima.
Podijeli