Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 08:50

8.razred | Matematika

Potencije

promo

Više o gradivu:

Naučit ćete nove pojmove: potencija, baza i eksponent te kada se potencije mogu zbrajati i oduzimati, a kada ne. Pokazat ćemo množenje i dijeljenje potencija jednakih baza, množenje i dijeljenje potencija jednakih eksponenata i potenciranje potencija.
Podijeli