Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 11:40

7.razred | Matematika

Postotak

Više o gradivu:

Ponovit ćemo zapis razlomka u obliku decimalnog broja i obrnuto - zapis decimalnog broja u obliku razlomka. Definirat ćemo postotak i naučiti ga zapisivati u 3 oblika (postotak, decimalni broj, razlomak). Naučit ćemo formulu postotnog računa i račun s postotcima.
Podijeli