Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

Ponovit ćemo gradivo 5. razreda, prvog polugodišta: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje prirodnih brojeva, izvođenje više računskih operacija, uspoređivanje prirodnih brojeva, djeljivost brojevima 2, 3, 5, 9 i 10, određivanje najmanjeg zajedničkog višekratnika i najvećeg zajedničkog djelitelja, crtanje kutova, pravokutnika, kvadrata i trokuta i računanje opsega i površine pravokutnika.
Podijeli