Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

02 videa | 10:34

Fakultet | Poslovna matematika

Početna vrijednost više periodičkih uplata isplata(PM)

Više o gradivu:

U dva videa riješit ćemo koliki iznos trebamo imati na računu u banci ako želimo tijekom određenog razdoblja u pravilnim vremenskim intervalima primati jednake novčane iznose (poput mirovine).
Podijeli