Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U tri videa naučit ćete što je vektor (usmjerena dužina) i kako se označava. Saznat ćete da je vektor određen svojom duljinom, smjerom i orijentacijom. Naučit ćete kad kažemo da su vektori kolinearni, kad su vektori suprotni i što je nul-vektor.
Podijeli