Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 10:25

7.razred | Matematika

Opseg kruga i duljina kružnog luka

Više o gradivu:

Ponovit ćemo kako izračunati opsege različitih četverokuta i naučiti kako izračunati opseg kruga i duljinu kružnog luka.
Podijeli