Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 13:54

7.razred | Matematika

Omjer i proporcija (razmjer)

Više o gradivu:

Naučit ćete nove pojmove: omjer, proporcija ili razmjer, produženi omjer i njihova svojstva. Pokazat ćemo kako riješiti jednadžbe u obliku razmjera.
Podijeli